Şiir Türleri Nelerdir?

1. Lirik Şiir:

Lirik şiir duyguların coşkulu ve dokunak bir biçimde anlatıldığı duygu ritim ve hayal gücünün öne çıktığı şiir türlerine lirik denir. Çoğunlukla Aşk, Gurbet, Özlem, Ölüm gibi konuları içerisinde barındırır. Türk Edebiyat’ ında Karaca oğlan, Fuzuli, Baki, Yahya Kemal gibi Şairler lirik şiirin en güzel örneklerini vermişlerdir.

2. Epik (Destansı) Şiir:

Yiğitlik, Yurt sevgisi, Savaş, Kahramanlık gibi konuları işleyen şiir türlerine epik şiir denir. Dünya Edebiyat’ ında epik şiirin ilk örneklerini destanlar oluşturur. Türk Edebiyat’ ında Dadal Oğlu, Kör Oğlu, epik şiirleriyle tanınır.

3. Didaktik (Öğretici) Şiir: Bir şeyler öğretmeyi ders vermeyi amaçlayan şiir türüne didaktik şiir denir. Türk Edebiyat’ ında bu türün ilk örneği olarak Yusuf Has Hacibin Kutadgu Bilig sayabiliriz.

4. Pastoral Şiir:

Doğa’ nın güzelliğini çobanların yaşantısını kır ve köy hayatını işleyen şiir türelerine pastoral şiir denir. Kır ve çobanlar ile ilgili aşkı da içeren pastoral şiirlere idil, bir kaç çobanın karşılıklı konuşması, biçiminde düzenlenmiş pastoral şiirlere eglog adı verilir.

Devamını Oku...Kaynak gösterilmek şartıyla (fratgk.com) site içeriğinden özgürce faydalanılabilir.