Alan adlarının en yaygın olarak kullanılan uzantısı olan .com, İngilizcede “Commercial” kelimesinin ilk üç harfinin kısaltmasından gelmektedir. Ticari siteleri ifade etmek amacı ile kullanılmaktadır ve Commercial İngilizcede “Ticari” anlamına gelmektedir.


En yaygın kullanılan domain uzantısı olan .com, sonuna .tr uzantısını da alabilmektedir. Tabi .tr uzantısını .com uzantısından sonra almak için bazı kriterlerin sağlanması gereklidir, .tr uzantısı genellikle tescil veya bakanlıklardan alınan belgeler sonrasında verildiği için ayrıca bir prestij uzantısı olarakta tanımlanabilir.