Raporlarda aşağıdaki terimler kullanılır:


Görüntülenme: Anlık sayfa yenilemeleri (aynı sayfanın ikinci kez görüntülenmesinin, ilkinden sonra 15 saniye içinde gerçekleştiği «yenileme») hariç olmak üzere, rapor dönemi için sitedeki sayfaların görüntülenme sayısıdır. Bununla birlikte, daha önce ziyaret edilmiş sayfalara geri dönüşler de görüntülenme olarak sayılır.

Ziyaretler («oturumlar»): Ziyaretçilerin siteyle etkileşimde bulunduğu ve sayfanın bir ve daha çok kez görüntülenmesini içeren oturum sayısı. Etkinlik olmadığında 30 dakika sonra oturum sonlandırılır; yani kullanıcı sıradaki sayfayı görüntüledikten sonra yarım saat içinde başka bir sayfa daha görüntülememişse, ziyaretin tamamlandığı kabul edilir.

Hedef ziyaretler: Hedefe ulaşılan ziyaretlerdir.

Dönüşümler: Hedef ziyaretlerin toplam ziyaret sayısı içindeki payıdır.

Gecikmeli dönüşümler: Gecikmeli trafik kaynağından hedef ziyaret sayısının gecikmeli trafik kaynağından toplam ziyaret sayısına oranıdır (gecikmeli trafik kaynağı olan ziyaretler için). Gecikmeli isteğin hesap edilmesi için kullanılır; ziyaretçiyi siteye ilk kez getiren trafik kaynağına göre hesaplanır.

Ziyaretçiler: Rapor dönemi içinde siteyi ziyaret eden benzersiz kullanıcıların sayısıdır (tek bir ziyaret olsa bile).

Yeni ziyaretçiler: Sitede ilk kez bulunan ziyaretçilerdir; yani rapor döneminde siteyi ziyaret etmeleri, verilerin toplandığı tüm geçmiş zaman
boyunca ilk kez gerçekleşmiştir.

Hemen Çıkma: Yalnızca tek bir sayfa görüntülemesi yapılmış ziyaretlerin payıdır. Sayaç ayarlarında "Hemen Çıkma Oranı" modu etkinleştirilirse bu tür ziyaretlere, ziyaretçinin etkinlik süresine bağlı ek sınırlamalar getirilir; sayfa 15 saniyeden uzun süreyle görüntülenmişse, bu ziyaret hemen çıkma olarak kabul edilmez.

Görüntülenme derinliği: Site ziyaretçilerinin ziyaretleri kapsamında görüntülenen ortalama sayfa sayısıdır. Görüntülenme sayısının ziyaret sayısına bölümüdür.

Sitede geçirilen zaman: Kullanıcıların sitede geçirdiği ortalama süredir («ss:dd:ss» olarak). Tek bir ziyaret çerçevesinde, sayfanın ziyaretçi tarafından ilk kayıtlı görüntülenme zamanı ile son kayıtlı görüntülenme zamanı arasındaki fark olarak hesaplanır. Tek bir görüntülenme olmuşsa («yenileme» de yapılmamışsa), sitede geçirilen süre belirlenemez ve 0 olarak gösterilir.