Python İfadeler ve Akış Kontrolü

Mehmet

Üye
30
Tepki puanı
0
  • Python ifadeleri şunları içerir:
  • if ifadesi, bir kod blokunu belli bir koşula bağlı olarak, else ve elif (else-if'ın kisaltmasi) ile birlikte çalıştırır.
  • for ifadesi, yinelenebilir bir nesne üzerinden yineleme yapar, bu sırada ilgili bloktaki her ögeyi bir yerel değişkene atar.
  • while ifadesi, koşulu doğru olduğu sürece o kod blokunu çalıştırır.
  • try ifadesi, eklenmiş kod blokundan dolayı oluşan hataları yakalar ve except maddeleriyle; ayrıca finally blokundaki temizleme kodunun blok nasıl sonlanırsa sonlansın çalıştırılmasını sağlar.
  • class ifadesi, bir kod blokunu çalıştırır ve onun yerel adalanını bir sınıfa atar, bu sayede o sınıf Nesne Yönelimli Programlamada kullanılabilir.
  • def ifadesi ile fonksiyon tanımlanır.
  • with ifadesi, bir kod blokunu bir içerik yöneticisine hapseder (örneğin bir kod bloku çalışıtırılmadan önce bir kilit edinir ve sonrasında bu kilidi çözer)
  • pass ifadesi bir NOP görevi görür ve geçici kod bloku yerine kullanılabilir.
  • Her ifadenin kendi sözdizimi vardır, örneğin def ifadesi diğer ifadelerin genelinin aksine blokunu anında çalıştırmaz.
 
  Benzer konular Forum Tarih
Python 2 449
Python 0 176
Python 2 305
Python 0 1K
Python 1 990
Python 1 690
Python 0 612
Python 1 768

Benzer konular

Top