Veritabanına (Access) Yeni Kayıt Girmek

wwwroot içine DERS isimli Klasöre koyun ve unutmayın DERS klasörüne yazma izni verin.
Klasöre Yazma izni nasıl veririm?
DERS klasörüne sağ tıklayın ve özelliklerden Web Paylaşımı sekmesine geçin. Bu klasörü Paylaşın radio düğmesini işaretleyiniz bir sihirbaz açılacak oradaki yazma vb. seçenekleri seçip uygulayın...

İlk önce bir form sayfasına ihtiyacımız var.

kayit_form.html
Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>Kayıt Formu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">

<form action="kayit_kaydet.asp" method="post">

<tr>
<td>Ad :</td>
<td><input type="text" name="txtAd" size="20" maxlength="15" value=""></td>
</tr>

<tr>
<td>Soyad :</td>
<td><input type="text" name="txtSoyad" size="20" maxlength="25" value=""></td>
</tr>

<tr>
<td>Mail :</td>
<td><input type="text" name="txtMail" size="20" maxlength="30" value=""></td>
</tr>

<tr>
<td>Şehir :</td>
<td>
<select name="txtSehir">
<option value="Adana">Adana</option>
<option value="Adıyaman">Adıyaman</option>
<option value="Afyon">Afyon</option>
<option value="Ağrı">Ağrı</option>
<option value="Amasya">Amasya</option>
<option value="Ankara">Ankara</option>
</select>
</td>
</tr>

<tr>
<td>Mesaj :</td>
<td><textarea rows="5" cols="30" name="txtMesaj"></textarea></td>
</tr>

<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input type="submit" value="Kaydet"></td>
</tr>

</form>

</table>

</body>
</html>

formdan gelen bilgileri veritabanına kaydedecek asp sayfamız.

kayit_kaydet.asp
Kod:
<%
'Adovbs.inc dosyası içindeki sabitlerimiz. Kayıt işlemi yaparken lazım olacak....
const adCmdText = &H0001
const adExecuteNoRecords = &H00000080


'Form içindeki name="txtAd" isimli form elemanımızdan içine yazılmış olan ismi alıyor ve bu değeri strAd değişkenine atıyoruz(yüklüyoruz).
dim strAd
strAd = Request.Form("txtAd")

'Form içindeki name="txtSoyad" isimli form elemanımızdan içine yazılmış olan soyismi alıyor ve bu değeri strSoyad değişkenine atıyoruz(yüklüyoruz).
dim strSoyad
strSoyad = Request.Form("txtSoyad")

'Form içindeki name="txtMail" isimli form elemanımızdan içine yazılmış olan Mail adresini alıyor ve bu değeri strMail değişkenine atıyoruz(yüklüyoruz).
dim strMail
strMail = Request.Form("txtMail")

'Form içindeki name="txtSehir" isimli form elemanımızdan içine yazılmış olan Sehir ismini alıyor ve bu değeri strSehir değişkenine atıyoruz(yüklüyoruz).
dim strSehir
strSehir = Request.Form("txtSehir")

'Form içindeki name="txtMesaj" isimli form elemanımızdan içine yazılmış olan Mesajı alıyor ve bu değeri strMesaj değişkenine atıyoruz(yüklüyoruz).
dim strMesaj
strMesaj = Request.Form("txtMesaj")

'Veritabanına Bağlanıyoruz.
dim strConn
strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")

'Bağlantıyı açıyoruz.
dim objConn
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open strConn


strSql = "INSERT INTO tblUye(UYE_AD, UYE_SOYAD, UYE_MAIL, UYE_SEHIR, UYE_MESAJ) VALUES('" & strAd & "', '" & strSoyad & "', '" & strMail & "', '" & strSehir & "', '" & strMesaj & "')"


objConn.Execute(strSql),,adCmdText + adExecuteNoRecords


'Bağlantıyı kapatıyoruz.
objConn.Close
set objConn = Nothing

'Yazdığımız kaydı gösteren sayfaya "kayit_oku.asp" yönlendiriyoruz..
Response.Redirect "kayit_oku.asp"
%>
 
  Benzer konular Forum Tarih
Drupal 0 701

Benzer konular

Top