Asp Rastgele Değer Üretmek! (1 İzleyici)

Katıldı
3 Haziran 2014
Mesajlar
438
Yaşadığın yer
Elazığ
Evet arkadaşlar bu dersimizde veritbanındaki verilerden rastgele veri üretmeyi öğreneceğiz.
Gerekli dosyalarımız
db.mdb adlı veri acces dosyası
altkategori adlı tablomuz
ve ad adlı fieldimiz değeri not olsun!
Tabi sürekli değer üreteceği için ad adlı fieldimizde 10-15 tane kayit yazın bunların arasından bilgisayarımız rastgele değer sunacak bizlere dilerseniz kodlamamıza geçelim!
default.asp
<%
Set bag=Server.CreateObject("Adodb.Connection")
bag.Open "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db.mdb")

set rs = server.createobject("ADODB.Recordset")
sql = "select * from altkategori"
rs.open sql,bag,1,3
Randomize
rastgele = Int((Rnd*rs.RecordCount)+1)
rs.Move(rastgele)

Response.Write(rs("ad"))
%>
 

Bu konuyı kimler okuyor

Benzer konular

Top