ASP Fonksiyonları (1 İzleyici)

Katıldı
3 Haziran 2014
Mesajlar
438
Yaşadığın yer
Elazığ
Fonksiyonlar Hazırlamak

Fonksiyonlar sürekli yaptığımız eylemleri bizim için hazır kod haline getirirler. ASP'de kendimize bir fonksiyon yazmak istersek VBSCRIPT kodlarından faydalanabiliriz. Bunlar SUB fonksiyon_adı (değişkenler) ile başlayıp END SUB ile biter.

Örneğin ona verdiğimiz iki sayıyı çarpan ve sonucu ekrana yazdıran bir fonksiyon hazırlayalım:
PHP:
<% 
  SUB Carp( sayi1, sayi2 ) 
   Response.Write sayi1 * sayi2 
  END SUB 
%>
Şimdi hazırladığımız fonksiyonu kullanalım ve 4 ile 8'i çarpmasını söyleyelim:
PHP:
<% 
  Carp 4, 8 

  SUB Carp( sayi1, sayi2 ) 
   Response.Write sayi1 * sayi2 
  END SUB 
%>
Çalıştırdığımızda aşağıdaki şekilde görünecektir:
PHP:
32

Hazırladığımız fonksiyon başlangıcından sonuna ASP tarafından direkt olarak bakılmayacaktır. Sadece kullanıldığı zaman işlevsel olacaktır.

ASP Fonksiyonları
VBSCRIPT fonksiyonlarının tamamını ASP'de kullanabiliriz. Bunlardan en sık kullanılanlar:

Alfasayısal (String, Kelime) Fonksiyonları

LCase( kelime ) : Harfleri küçültür. LCase( "KELİME" ) yazıldığında çıkan sonuç "kelime" olacaktır.

UCase( kelime ) : Harfleri büyültür. UCase( "kelime" ) yazıldığında çıkan sonuç "KELİME" olacaktır.

LTrim( kelime ) : Soldaki boşluğu siler. LTrim( " Kelime " ) yazıldığında çıkan sonuç "Kelime " olacaktır.

RTrim( kelime ) : Sağdaki boşluğu siler. RTrim( " Kelime " ) yazıldığında çıkan sonuç " Kelime" olacaktır.

Trim( kelime ) : Hem sağdaki hem soldaki boşluğu siler. Trim( " Kelime " ) yazıldığında çıkan sonuç "Kelime" olacaktır.

Len( kelime ) : Verilen kelimenin karakter sayısını verir. Len( "Ankara" ) yazıldığında çıkan sonuç 6 olacaktır.

Left( kelime, uzunluk ) : Uzunluk değeri kadar soldan karakteri alır. Left( "Sivrihisar", 5 ) yazıldığında çıkan sonuç "Sivri" olacaktır.

Right( kelime, uzunluk ) : Uzunluk değeri kadar sağdan karakteri alır. Right( "Sivrihisar", 5 ) yazıldığında çıkan sonuç "hisar" olacaktır.

Mid( kelime, basla, uzunluk ) : Kelimenin verilen başlama ve uzunluk değerlerine göre kısmını alır. Mid( "Adapazarı", 4, 5 ) yazıldığında çıkan sonuç "pazar" olacaktır. Burada 0 numara birinci karakteri temsil eder, dolayısıyla başlamasını istediğiniz karakterden 1 çıkararak belirtmelisiniz.

InStr( kelime, aranan_kelime ) : Bir kelimenin içinde başka bir kelime olup olmadığı, varsa kaçıncı karakterden başladığı hakkında bilgi verir. InStr( "Adapazarı", "pazar" ) yazdığımızda 4 sonucu verecektir. Ancak InStr( "Adapazarı", "pzr" ) yazarsak bulunmadığından 0 sonucunu verecektir.

Sayısal (Integer) Fonksiyonları

Abs( sayi ) : Mutlak değerini verir. Abs( -4 ) de sonuç olarak 4 çıkacaktır.

Sqr( sayi ) : Karekökünü verir. Sqr( 9 ) da sonuç olarak 3 çıkacaktır.

Int( sayi ) : Ondalıklı kısmı atar. Int( 4.22 ) de sonuç olarak 4 çıkacaktır.

Diğer Fonksiyonlar

CInt( kelime ) : Sayısal ifadeye dönüştürür. CInt( "42" ) de sonuç olarak 42 çıkacaktır.

CStr( sayi ) : Alfasayısal ifadeye dönüştürür. CStr( 42 ) de sonuç olarak "42" çıkacaktır.

CStr( sayi ) : Alfasayısal ifadeye dönüştürür. CStr( 42 ) de sonuç olarak "42" çıkacaktır.
 

Bu konuyı kimler okuyor

Benzer konular

Top